VÍTEJTE V KURZU GRAFIKY
ONLINE

ZAČÍNÁME

VÍTEJTE V KURZU GRAFIKY ONLINE

Existuje řada způsobů a forem studií, školení a kurzů ohledně počítačové nebo-li digitální grafiky. V moderním světě počítačů, internetu, mobilních telefonů a vůbec všemožných chytrých přístrojů se pro mnohé vlastnosti doporučuje způsob online výuky - tedy online kurzy grafiky, což vlastní studium umožňuje provádět:

- snadně, levně, rychle, efektivně, profesionálně a působivě. A také - nejsou online kurzy jako kurzy

Ať už je přáním základní povědomí o digitální a vůbec počítačové grafice či cesta specializovaného grafika na profesionální úrovni, právě online kurzy jsou adekvátním řešením, jak se dostat do obrazu. Do obrazu je zdá-se přesné pojmenování, protože grafika se týká především digitálních obrázků, ať už se jedná o různé prvky jako: logo, banner, křivka, symbol, mem, originální písmo pro konkrétní charakter webu nebo požadavku vizuální identity například pro komplexní firemní manuál, animace, digital art picture - prostě design jako forma různorodých ztvárnění obrázku v digitálním prostředí. Nepochybně se grafické zpracování a design týká ve většině případů webu - internetových stránek. Příbuzně vzato webových aplikací, mobilních aplikací, grafika v newsletteru - emailu, podpisu emailu, ikon, smailů na mírů a mnoha a mnoha trendy prvků - ale také zatím latentních tedy neobjevených grafických řešení.

První impuls je zadání - požadavek zadavatele. Pomocnou rukou k požadavku je podrobný charakteristický popis. Vzniká kreativa o dvou základních pravidlech - důraz na charakter zadání a důraz na soulad barev, křivek, písma a dalších prvků (tedy obecný soulad celkové mozaiky ve své přirozenosti). Vítá se důvtip a vlastnost jinakosti - odlišnosti, přičemž platí zachování předchozích dvou pravidel. Správný online kurz počítačové grafiky Vás vtáhne do hry, ve které Vám přiblíží, jak ovládat základní i pokročilé grafické programy právě pro kýžené kreativní účely a záměry Vaše i zadavatele (často firemního). V kurzu Vám nastíníme především ovládání photoshopu ale také dalších grafických programů. Které patří mezi ty nejvíce oblíbené mezi grafiky? Aktuálně můžeme zmínit následující jako: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Corel Paint, Sketch, Afinity Designer, Inkscape, GIMP, Adobe Illustrator Draw, Gravit Designer či Vectr.

Požadavek na originální vizuální identitu nebo logo je prázdná Betlémská kaple, kdy připravený kreativní grafik je její Michelangelo - novomoderní designér.

Kurz grafiky počítačově je jako kurz kreslení pravou hemisférou.